На Банковій визначили ймовірних претендентів на посади в Кабміні Гройсмана — ЗМІ (прізвища)

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà "100 äíåé îáúåäèíåííûõ òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí: äîñòèæåíèÿ, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû", â Êèåâå, 9 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ
[uptolike]На Банковій представили чергову «шахівку» уряду Володимира Гройсмана.

На те, що вона попередня, вказує, зокрема, статус Віталія Ковальчука, передає LB.ua.

Він, згідно з новими домовленостями, може обійняти посаду першого віце-прем’єра. За власною інформацією видання, Гройсман не проти віце-прем’єрства Ковальчука, але лише за умови, що він не буде наділений реальними повноваженнями.

За наявною інформацією, ключові посади пропонується розподілити так:

віце-прем’єр — міністр економіки Борис Ложкін. Його кандидатура досі є ключовою, незважаючи на те, що він сам заявив про намір відмовитися від роботи в уряді. Якщо ж Ложкін свою згоду все-таки не дасть, його може замінити Олександр Шлапак;

перший віце-прем’єр — Віталій Ковальчук;

віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань — Павло Розенко;

віце-прем’єр з євроінтеграції — Іванна Климпуш-Цинцадзе;

Міністерство АПК — Тарас Кутовий;

Міністерство фінансів — Іван Міклош (проте, отримавши обов’язкове громадянство України, він втрачає — згідно з місцевим законодавством — словацьке);

Міністерство інфраструктури — закріпили за «Народним фронтом»;

Міністерство соціальної політики — Андрій Рева, заступник мера Вінниці соцполітики;

Міністерство енергетики та вугільної промисловості — серед кандидатів — Володимир Демчишин, Ігор Насалик, Юлія Ковалів (нинішній заступник Абромавичуса);

МВС — Арсен Аваков;

Міністерство юстиції — Павло Петренко;

Міністерство інформації — Юрій Стець;

Міністерство культури — Євген Нищук;

Міністерство охорони здоров’я — Дмитро Шимків;

Міністерство освіти — Лілія Гриневич;

Міністерство екології та природних ресурсів — закріплено за «Батьківщиною»;

Державна фіскальна служба — Ніна Южаніна;

голова ВР — Андрій Парубій;

перший віце-спікер — Ірина Геращенко.

Олег Ляшко увійде в коаліцію лише за умови, що йому віддадуть посаду спікера парламенту, проти чого категорично виступає «Народний фронт».

Сам же Арсеній Яценюк очікує візит президента Петра Порошенка в США (30 березня – 1 квітня), де, як припускають в НФ, йому порадять зберегти нині наявну конструкцію.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *