Чорновецький

Леонід Черновецький передав 1млн. гривень постраждалим від повені грузинам

26854b7a39d1c8c7d9a77f8a1e191cd5-2

Проживаючий в Кобулеті екс-мер міста Києва Леонід Черновецький прийняв рішення перерахувати 110,000 ларі ( це біля 1 млн грівень) на допомогу сім’ям загиблих під час повені в Тбілісі.

Леонід Чорновецький розказав, як Янукович тягнув його до публічного дому (відео)

×åðíîâåöêèé ñ÷èòàåò ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ äîñòîéíûìè ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè Êèåâîì

Леонід Черновецький в інтервью Дмитру Гордону розповів, яким було його знайомство з колишнім українським президентом-утікачем Віктором Януковичем.