кабмін

На Банковій визначили ймовірних претендентів на посади в Кабміні Гройсмана — ЗМІ (прізвища)

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà "100 äíåé îáúåäèíåííûõ òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí: äîñòèæåíèÿ, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû", â Êèåâå, 9 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

На Банковій представили чергову «шахівку» уряду Володимира Гройсмана.

Ще одна військова угода між Українаю і РФ розірвана — Кабмін

84734

Кабмін України розірвав угоду між Україною та РФ про контроль за якістю продукції, що постачається до Збройних сил України і збройних сил РФ.

Зробіть нам добре — зробили: підвищення цін на проїзд, після дозволу Кабміну

original-1430835515

Після того, як Кабмін цього тижня скасував обов’язкове погодження підвищення тарифів на проїзд, перевізники один за іншим почали заявляти про зростання вартості проїзду.

Хто це проплачує?: незрозумілий мітинг в Києві — «Хунту геть» (фото)

2015-04-23_123852

Кілька тисяч людей вийшли пікетувати Кабінет міністрів з абстрактним вимогами забезпечити їм гідний спосіб життя. Колону протестуючих очолює духовий оркестр.

Імітуємо діяльність?: Кабмін вирішив замінити паспорти українців на картки

330x220_121376

Кабінет міністрів України в понеділок, 30 березня, затвердив зміни, які торкнуться паспортів громадян України.

В чому завинив «Київстар» і «МТС Україна»: на них обрушиться перевірка

1356009028

Кабмін доручив перевірити діяльність «Київстар» і «МТС Україна».

Кабмін просить прокуратуру швидше конфіскувати $ 1,42 млрд, що належать друзям Януковича

5501972c81747_yazenuyk3

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до органів прокуратури з проханням прискорити конфіскацію $ 1,42 млрд, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Кабмін України затвердив чіткий План заходів на 2015 рік: про припинення війни там ні слова

Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî ïèêåòèðîâàëè Êàáìèí

Уряд затвердив чіткий План заходів на 2015 рік. Кабмін України впевнений, що допоможе стабілізувати економіку.

Кабмін України закрив підконтрольні пункти пропуску на кордоні з РФ

54e74c9b2f1ab_photo5955406922482318245_480_320

Кабмін України розпорядився закрити 23 прикордонних пункти пропуску на кордоні з РФ. Про це йдеться у розпорядженні №106.