Леонід Чорновецький розказав, як Янукович тягнув його до публічного дому (відео)

×åðíîâåöêèé ñ÷èòàåò ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ äîñòîéíûìè ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè Êèåâîì
[uptolike]Леонід Черновецький в інтервью Дмитру Гордону розповів, яким було його знайомство з колишнім українським президентом-утікачем Віктором Януковичем.

Як виявилося, зустріч була дуже колоритна. Колишній київський голова зізнався, що здоровезний чолов’яга активно тягнув його до публічного дому.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *